Onderzoeksmethoden voor Sportstudies

2nd Edition

By Ian Jones, Tom Robinson

© 2011 – Routledge

300 pages

Purchasing Options:
Paperback: 9780415593991
pub: 2011-07-15
US Dollars$66.95
x

e–Inspection Copy

About the Book

Dit veelomvattende, toegankelijke en praktische tekstboek biedt een complete basis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor sportstudies studenten.

Het boek omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een onderzoeksproject tot het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk geïllustreerd met sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet herziene en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals:

  • Het uitkiezen van een geschikt onderzoeksontwerp

  • Het uitvoeren van een literatuuronderzoek
  • Het gebruiken van een aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enquêtes, interviews, inhoudsanalyse en etnografisch onderzoek
  • Het interpreteren van gegevens inclusief een inleiding in SPSS en richtlijnen voor beschrijvende en verklarende statistiek
  • Het schrijven van een onderzoeksrapport
  • Het omgaan met ethische onderwerpen in sportonderzoek Ethical issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven als complete en onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en bevat een rijkdom aan bruikbare elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is met een afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.

Table of Contents

1. Wat Is Onderzoek? 2. Het Onderzoeksproces 3. Onderzoekstradities 4. Onderzoeksvragen, Doelen En Doelstellingen 5. Literatuuronderzoek 6. Theorieen, Concepten En Variabelen 7. Onderzoeksontwerpen Voor Sportstudies 8. Het Verzamelen Van Gegevens I: De Enquête 9. Het Verzamelen Van Gegevens Ii: Interviews 10. Het Verzamelen Van Gegevens Iii: Onopvallende Methoden – Observatie En Inhoudsanalyse 11. Het Verzamelen Van Gegevens Iv: Etnografisch Onderzoek In De Sport 12. Het Analyseren Van Gegevens I: Kwantitatieve Data-Analyse 13. Het Analyseren Van Gegevens Ii: Kwalitatieve Data-Analyse 14. Het Schrijven Van Het Onderzoeksverslag 15. Praktische Zake

About the Authors

Chris Gratton is professor in de Sport Economie en hoofd van het Sports Industry Research Centre aan de Sheffield Hallam University, Verenigd Koninkrijk.

Ian Jones is Associate Dean en hoofd van de Academic Group Sport & Leisure, School of Services Management, aan de Bournemouth University, Verenigd Koninkrijk.

Tom Robinson is hogeschooldocent aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen, Nederland.

Subject Categories

BISAC Subject Codes/Headings:
SOC024000
SOCIAL SCIENCE / Research
SPO000000
SPORTS & RECREATION / General
SPO066000
SPORTS & RECREATION / Sociology of Sports
SPO068000
SPORTS & RECREATION / Business Aspects