230 Pages
  by Routledge

  by Routledge

  Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken.

  Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt.

  Richard Kearney, filosoof en schrijver, ontrafelt in een heldere en meeslepende stijl waarom verhalen deze uitwerking op ons hebben en betoogt dat het onvertelde leven niet waard is om geleefd te worden.

  Vertellingen is onmisbaar, voor iedereen die helder wil nadenken over de rol van verhalen in ons leven en onze cultuur.

  Waar komen verhalen vandaan?; Chapter 1 Waar komen verhalen vandaan?; Drie gevalsbeschrijvingen; Chapter 2 Van geschiedenis naar verhaal:; Chapter 3 Wiens verhaal is het eigenlijk? Het geval Dora; Chapter 4 Getuigen van de geschiedenis; Chapter 5 De paradox van het getuigen; Nationale verhalen; Chapter 6 Inleiding; Chapter 7 De mythische stichters van Rome; Chapter 8 Engeland en Ierland; Chapter 9 Amerika en zijn ‘anderen’; Chapter 10 Conclusie; Verhalen doen ertoe; Chapter 11 Verhalen doen ertoe;

  Biography

  Kearney, Richard

  'Kearney verdedigt met verve de juiste opvatting dat het vertellen van verhalen een essentieel deel van ons mens-zijn vormt.' - Guardian, UK

  'Kerarney heeft zich altijd een bijzonder knap uitlegger getoond, een begenadigd verteller van ideeen, en dit werk vormt daarop geen uitzondering. Vooral de begin - en slotdelen zijn in dit opzicht voorbeeldig: ze verschaffen een beknopte en ethisch overtuigende verdediging van het belang dat verhalende structuren hebben voor de manier waarop we ons verleden, heden en toekomst betekenis verlenen.' - Michael Cronin, Irish Times, UK