272 Pages
  by Routledge

  by Routledge

  Kan de wetenschap alles verklaren? Brian Ridley, zelf een natuurkundige, zoekt een antwoord op deze en andere vragen in deze boeiende studie naar zowel de reikwijdte als de grenzen van de wetenschap. Volgens Ridley ligt aan het wetenschappelijke denken een wereld van 'magische ideeën' ten grondslag, en hij betoogt dan ook dat wetenschap meer overeenkomst met magie heeft dan wij vaak aannemen.
  In het boek wordt ook ingegaan op de vaak veronachtzaamde relatie tussen natuurwetenschap en wiskunde. De auteur koppelt dit op elegante wijze aan een fascinerende bespreking van relativiteit en kwantumtheorie, aldus onderstrepend dat er binnen de wetenschap vele perspectieven mogelijk zijn. Wetenschap is boeiende lectuur voor iedereen die geïnteresseerd in de huidige stand van zaken in de wetenschap en de richting waarin zij zich ontwikkelt.

  Chapter 1 Inleiding; Chapter 2 De grenzen van de wetenschap; Chapter 3 Metawetenschap; Chapter 4 Wetenschap en magie; Chapter 5 De magische theorie van alles; Chapter 6 De muziek der sferen; Chapter 7 Wetenschap en wiskunde; Chapter 8 Getallen; Chapter 9 Kwantummagie; Chapter 10 Wetenschap en de geest; Chapter 11 Wetenschap en maatschappij; Chapter 12 Wetenschap en kunst; Chapter 13 Wetenschap en sensibiliteit;

  Biography

  B. K. Ridley, Ruud van de Plassche